Korporativno izvještavanje

Usluge financijskog izvještavanja
Učinkovitost funkcije financijskog izvještavanja može biti pravi izvor konkurentske prednosti za tvrtku. Funkciju vanjskog izvještavanja može djelotvorno obavljati vanjski partner u cilju pružanja nepristranih i transparentnih financijskih informacija.
„Pajk, Luški i partneri“ pruža spektar usluga financijskog izvještavanja. Svakog mjeseca sastavljamo potpun paket izvještaja kako bi Vam pružili preciznu sliku Vašeg financijskog položaja.

Zakonsko izvještavanje

Izvještaji o obavezama
„Pajk, Luški i partneri“ pruža usluge izvještavanja o obavezama kao što su izvještaji o stanju obaveza prema dobavljačima, klasifikacija računa po odgovarajućim kontima u glavnoj knjizi, izvještavanje o zastarjelim obavezama, novčanim potrebama organizacije i sl.

Izvještaji o potraživanjima
„Pajk, Luški i partneri“ pruža usluge izvještavanja o potraživanjima, strukturi i kvaliteti potraživanja, zastarijelim potraživanjima, izvještavanja o kupcima, izvještavanja o prodaji i dr.

Bankovno usklađivanje
„Pajk, Luški i partneri“ omogučava da svakodnevno pratite i kontrolirate svoje bankovne račune. Dokumenti poput bankovnih izvoda mogu se slati izravno nama kako bi odmah uskladili račun i upozorili Vas na sve bitne informacije.

Izvještaji po glavnoj knjizi
Naši računovođe obavljaju funkciju financijskog back office-a vezano za vođenje glavne knjige. To ukljućuje izvještaje po glavnoj knjizi mjesečno, kvartalno i godišnje, račun dobiti i gubitka, bilancu, test bilancu i slično.

Izvještaji o zalihama
Usluga izvještavanja o zalihama, izvještaji o stanju zaliha, ispisi kartica i izvještaji o vrijednosti stavaka.

Financijski izvještaji
Usluga sastavljanja paketa financijskih izvještaja, uključujući bilance, račune dobiti i gubitka te izvještaje o novčanom tijeku.

Upravljačko izvještavanje

Upravljački izvještaji
Usluge upravljačkog izvještavanja prilagođene individualnim potrebama svakog klijenta, u dvije valute te sukladno međunarodnim računovodstvenim standardima, hrvatskim standardima financijskog izvještavanja te US standardima (MSFI / IFRS/ HSFI/ US GAAP).

Konsolidirano izvještavanje za grupu

Konsolidirani izvještaji za grupu
Nudimo paket konsolidiranih izvještaja za grupu te pružamo pomoć u sastavljanju mjesečnih i kvartalnih izlaznih računovodstvenih izvještaja i računovodstvenih usklađenja, uključujući usklađenje zakonskih izvještaja i konsolidiranih izvještaja za Grupu.

Prilagođeni izvještaji
Izrada prilagođenih izvještaja koji će Vam dodatno pomoći u upravljanju poslovanjem radi ostvarenja veće učinkovitosti i povećanja dobiti. To ukljućuje sastavljanje budžeta i rješavanja pitanja usklađenosti s propisima.