Poslovno i korporativno savjetovanje

Društvo „Pajk, Luški i partneri“ pruža vanjske korporativne usluge tvrtkama na području računovodstva, poreza i regulatorne usklađenosti.

Usluge globalne usklađenosti
„Pajk, Luški i partneri“ nudi jedinstveno rješenje za koordinaciju korporativnih procedura kako bi se pobrinuli da klijenti budu usklađeni sa zakonskom regulativom. Takve se procedure obično sastoje od izvještavanja HNB ili drugih registara, sastavljanja i podnošenja prijava, vođenja bankovnih računa, kontrole i sastavljanja korporativnih pravnih dokumenata te održavanja veze s klijentovim savjetnicima (poreznim, pravnim i računovodstvenim).
Usluga uključuje ocjenu aktualnog stanja usklađenosti te po potrebi pomoć u ažuriranju istog.

Usluge registracije
„Pajk, Luški i partneri“ u stalnom kontaktu je sa stručnjacima u fazi osnivanja/registracije društva, podružnice ili predstavništva. Među tim stručnjacima su javni bilježnici te porezni i pravni savjetnici. Kao predstavnik klijenta, tim društva „Pajk, Luški i partneri“ zadužen je za koordinaciju i obradu te se brine da svi aspekti ove početne faze budu pažljivo ispunjeni.

Usluge imenovanja osoba i sjedišta
Zakonska pravila od tvrtki traže da imaju sjedište i da imenuju direktore društva. Prilikom osnivanja/registracije ili nakon toga  „Pajk, Luški i partneri“ klijentima pruža usluge registracije sjedišta i prosljeđivanja pošte, te usluge imenovanja direktora.