Računovodstvo & Knjigovodstvo

„Pajk, Luški i partneri“ učinkovito vodi Vaše računovodstvene procese te daje pravovremene i točne informacije i analize koje su od presudne važnosti za strateško odlučivanje.
Pružamo kompletan i širok spektar vanjskih knjigovodstvenih usluga, besprijekorni računovodstveni ''back office'' za Vaše poslovanje, a brinemo se i o dnevnim, tjednim, mjesečnim i godišnjim računovodstvenim i knjigovodstvenim potrebama. Naši računovođe pružaju ažurne financijske informacije u stvarnom vremenu. Ne samo da štedite vrijeme, novac i trud, već dobivate personaliziran i fleksibilan pristup ispunjavanju svih računovodstvenih, poreznih i regulatornih obveza.

Računovodstvene i knjigovodstvene usluge uključuju vođenje klijentovih knjiga i evidencija u skladu s zakonskim propisima te sastavljanje i podnošenje svih obveznih izvješća:
Dnevnik
Glavna knjiga
Pomoćne knjige
Financijsko usklađivanje
Saldakonti dobavljača
Saldakonti kupaca
Upravljanje novcem
Obračun plaća i drugih dohodaka
Upravljanje osnovnim sredstvima
Fakturiranje
Projektno računovodstvo
Porezne prijave
Porezne prijave građana
Temeljna financijska izvješća.

(Re)organizacija knjigovodstvenih odjela:
Strukturiranje odjela
Uspostavljanje odgovarajućeg kontnog plana
Organizacija poslovnih knjiga, tijeka dokumenata, obrade i arhiviranja
Izvješćivanje sukladno zakonskim propisima
Upravljačko izvješćivanje
Posebni projekti poput implementacije računovodstvenih softverskih paketa i uspostavljanja procedura za računovodstvenu kontrolu.