Usluge poreznog savjetovanja

Porezno savjetovanje

Kažu da je najteža stvar u životu shvatiti poreze, no mi ne dopuštamo da nas složenost sprijeći u nalaženju odgovora na poslovne probleme i objektivnom analiziranju rješenja koja predlažu drugi. Pomoću iskustva, znanja i stručnosti klijentima pružamo usluge kvalitetnog, pouzdanog i isplativog poreznog planiranja i usklađenosti.

Porezna usklađenost
Porezna usklađenost ima svrhu pomaganja poreznim i financijskim djelatnicima u ispunjavanju zakonskih poreznih obaveza te obaveza izvještavanja, zajedno s pripadajućim složenim regulatornim zahtjevima.
Slušamo Vaše probleme, postavljamo pitanja i izdvajamo vrijeme kako bismo shvatili Vaše ciljeve. Glavni cilj usluge porezne usklađenosti nije samo da porezne prijave budu točne i sukladne složenim poreznim propisima, već i da proces sastavljanja poreznih prijava bude isplativ našim klijentima. Za Vas sastavljamo prijave poreza na dobit, prijave PDV-a i druge porezne prijave.
Porezi utječu na uspjeh poslovanja jer se operativne odluke u pravilu temelje na neto sadašnjoj vrijednosti očekivanog novčanog toka nakon oporezivanja korigiranog za rizik. Porezi često predstavljaju jednu od najvećih stavaka rashoda u poduzeću. Osim toga, plaćanje poreza obično ima visok zakonski prioritet u pogledu novčanog toka pojedinca ili tvrtke.

Tvrtke stvaraju velike troškove na sljedećim područjima:
- stjecanje dostatnog znanja za ispunjavanje zakonskih poreznih obaveza,
- vrijeme potrebno za ispunjavanje poreznih prijava,
- sporedni troškovi kao što su putni troškovi i vrijeme provedeno na razgovor o poreznom položaju,
- stres i tjeskoba koje porezni obveznici doživljavaju pokušavajući riješiti porezne obaveze.

Porezna kontrola
Porezna kontrola predstavlja dogovorene aktivnosti s ciljem izrade izvještaja o kvaliteti poreznog knjigovodstva, poreznim rizicima i internim poreznim kontrolama naših klijenata. Svrha te analize je sljedeća:
- poboljšati klijentovo knjigovodstvo,
- otkriti dodatne prilike za uštedu na porezu ili optimizaciju poreza.

Porez iz radnog odnosa
Poslodavci su pod sve većim pritiskom upravljanja poreznim rizicima i usklađivanja sa složenošću poreza iz radnog odnosa.
Zaposlenici su danas suočeni sa sve složenijim sustavom poreza i socijalnog osiguranja koji zahtijeva značajna ulaganja vremena menadžmenta i resursa samo da bi se uskladilo s postojećim pravilima.
Naš tim za poreze iz radnog odnosa specijaliziran je za savjetovanje klijenata o porezu iz radnog odnosa čime klijentima pomaže u smislu usklađivanja s mjerodavnim zakonima te donošenja pravila koje stvaraju prednosti za zaposlenike i pomoću kojih poslodavac može upravljati troškovima.

Klijentima pomažemo u sljedećem:
- Brinemo se da budu u potpunosti usklađeni sa Zakonom o radu,
- Savjetujemo o pitanjima poreza i politike vezano uz zaposlenike koji napuštaju radni odnos,
- Izrađujemo i implementiramo nove politike za korištenje službenih vozila,
- Izrađujemo politike o službenim putovanjima i obračunu troškova.

Upravljanje privatnom imovinom
Bilo da Vam treba savjet o porezu na dobit, porezu na kapitalni dobitak ili planiranju poreza na nasljedstvo, pomoć s poreznom prijavom, naš tim ima sve vještine koje Vam trebaju.

Usluge za privatne klijente
Naš tim može Vas savjetovati o svim područjima osobnog oporezivanja i upravljanja imovinom, uključujući i zaklade, poreze na nasljedstvo, porez na kapitalni dobitak i strukturiranje poslovanja.

Prijave poreza na osobni dohodak
Naš tim stručnjaka može Vam izračunati poreznu obavezu i popuniti poreznu prijavu, te Vas obavijestiti kad plaćanja dospijevaju.